Škola je Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Štúdium vo všetkých odboroch je vhodné pre chlapcov aj dievčatá.
Vítaní sú záujemcovia, fanúšikovia, cestnej a železničnej dopravy, elektrotechniky, prípadne
budúci manažéri či bankári, ktorí sa chcú odborne vzdelávať.

Máme 68 ročnú tradíciu. Vychovali sme množstvo odborníkov.


Pozri si videá a vyber si odbor, ktorý ťa zaujal a poď ho študovať

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

Komerčný pracovník v doprave

 
Dopravná akadémia

 
Klientsky manažér pošty

 

Prečo študovať u nás?

Moderné prostredie
pre vzdelávanie

 

Viacúčelový areál zabezpečuje výchovno – vzdelávací proces

Nadštandardné
vybavenie školy

 

Internát, jedáleň, bufet, športoviská, kaplnka, škola je bezbariérová

Prepojenie s praxou
a exkurzie

 

Štúdium s podporou zamestnávateľov podnikové a motivačné štipendium

 

Úspešní absolventi – úspešná budúcnosť

  • Viliam Matuška pochádza zo Starej Turej. Na SOU železničnom v Trenčíne študoval v rokoch 2001 – 2005 odbor Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy. V priebehu štúdia sa počas letných prázdnin venoval dobrovoľníckym prácam na Čiernohronskej železnici. Jeho koníčkom je výtvarné umenie, najmä kresba a maľba, preto počas štúdia vytvoril niekoľko učebných pomôcok v podobe názorných ilustrácií. Po ukončení štúdia založil v roku 2006 Železničné múzeum Stará Turá. Zároveň sa zamestnal na Železniciach Slovenskej republiky ako dozorca výhybiek a neskôr ako výpravca. Ďalej pracoval v Železničnom múzeu Slovenskej republiky v Bratislave, kde reštauroval historické zabezpečovacie zariadenia. Vo voľnom čase sa intenzívne venuje vedeniu Železničného múzea v Starej Turej, záchrane a reštaurovaniu exponátov, dokumentovaniu histórie miestnej železnice Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom a viacerým dobrovoľníckym činnostiam. Toto múzeum je zamerané na dopravnú službu v období prvej ČSR, najmä historickým zabezpečovacím a oznamovacím zariadeniam. Najvýznamnejšími činmi tohto múzea sú najmä záchrana historickej budovy staničného skladu pred zbúraním, obnovenie historického vzhľadu staničných budov Stará Turá, inštalácia replík štátnych znakov na tunel gen. Štefánika pod Poľanou, záchrana a obnova strážneho domčeku pri Vrbovciach. Bol dvakrát ocenený Nadáciou ŽIVOT v Starej Turej za záchranu histórie v regióne. V súčasnosti pracuje ako výpravca v staniciach Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Vrbovce.

     

    Viliam Matuška
  • Viliam Matuška pochádza zo Starej Turej. Na SOU železničnom v Trenčíne študoval v rokoch 2001 – 2005 odbor Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy. V priebehu štúdia sa počas letných prázdnin venoval dobrovoľníckym prácam na Čiernohronskej železnici. Jeho koníčkom je výtvarné umenie, najmä kresba a maľba, preto počas štúdia vytvoril niekoľko učebných pomôcok v podobe názorných ilustrácií. Po ukončení štúdia založil v roku 2006 Železničné múzeum Stará Turá. Zároveň sa zamestnal na Železniciach Slovenskej republiky ako dozorca výhybiek a neskôr ako výpravca. Ďalej pracoval v Železničnom múzeu Slovenskej republiky v Bratislave, kde reštauroval historické zabezpečovacie zariadenia. Vo voľnom čase sa intenzívne venuje vedeniu Železničného múzea v Starej Turej, záchrane a reštaurovaniu exponátov, dokumentovaniu histórie miestnej železnice Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom a viacerým dobrovoľníckym činnostiam. Toto múzeum je zamerané na dopravnú službu v období prvej ČSR, najmä historickým zabezpečovacím a oznamovacím zariadeniam. Najvýznamnejšími činmi tohto múzea sú najmä záchrana historickej budovy staničného skladu pred zbúraním, obnovenie historického vzhľadu staničných budov Stará Turá, inštalácia replík štátnych znakov na tunel gen. Štefánika pod Poľanou, záchrana a obnova strážneho domčeku pri Vrbovciach. Bol dvakrát ocenený Nadáciou ŽIVOT v Starej Turej za záchranu histórie v regióne. V súčasnosti pracuje ako výpravca v staniciach Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Vrbovce.

     

    Viliam Matuška

 


Ako podať elektronickú prihlášku a kontrolovať priebeh prijímacieho konania

Termín podania prihlášky riaditeľovi ZŠ

Ostatní uchádzači kontaktujte sekretariát SOŠ dopravnej

Adresa školy
SOŠ dopravná
Školská 66, 91105 Trenčín
tel: 032 2855 201
mobil: 0949 705 787
e-mail: sekretariat@dopravna.sk
www.dopravna.edupage.org


Chcete sa dozvedieť viac?

Vyplňte náš formulár a my vám zodpovieme na vaše otázky.